PPA Business module - Consultancy voor bedrijven en adviesbureaus op basis van het rapport PPA Expert

Meer informatie over het rapport PPA Expert

Klik op de afbeelding voor meer informatie over
het rapport PPA Expert als intelligent HR instrument


Het aanvraagformulier invullen

  Via dit formulier kunt u vijf types consultancy op basis van het rapport PPA Expert aanvragen.

  Nadat u uw rapport heeft aangevraagd en uw betaling heeft voldaan, ontvangt u automatisch een email bericht waarin uw aanvraag wordt bevestigd en u de link naar de downloadpagina van de PPA vragenlijst aantreft. U kunt ook de instructies voor ontvangst van uw rapport raadplegen voor meer achtergrond informatie over de PPA en de procedure waarmee u uw rapport ontvangt.

  Indien u de PPA Business module aanvraagt, ontvangt u 12 rapporten voor het tarief van 7, inclusief twee profielinterpretaties en de PPA consultancy training van één dagdeel. 

PPA Expert
Omschrijving consultancy
Tarief (Ä)
Standaard

 
  Beschrijving van het profiel op 3 niveaus:

    

 II  De koppeling van het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat met de organisatie:   

   III
"Zij-aanzicht" van het persoonlijkheidsprofiel

Elk onderdeel van het gehele breedte en diepte profiel wordt weergegeven  aan de hand van gemakkelijk leesbare grafieken met de omschrijving en definities van alle psychologische termen. Rapport (45 paginaís).     
  Macro : verwijst naar de branche 

  Meso : verwijst naar organisatie en functie

  Micro : het potentieel (succesfactoren en verbeterpunten)


 • De Persoonlijke Typering wordt gekoppeld aan actuele branches in de arbeidsmarkt

 • Alle maatschappelijke oriŽntaties worden gekoppeld aan de verschillende divisies bij middelgrote bedrijven en multinationals. Per divisie wordt aangegeven welke maatschappelijke oriŽntaties relevant zijn.

 • Alle taakgerichte eigenschappen worden gekoppeld aan de verschillende divisies bij middelgrote bedrijven en multinationals. Per divisie wordt aangegeven welke eigenschappen relevant zijn.

 • Algemene indicatoren: prestatiemotivatie, ambitie en sociale vaardigheden

 • Jung's onthullingsfactoren: taakgerichtheid, wijsheid, sociale interactie en globale structuur
€ 200,-
Internationaal
Als het rapport PPA Expert Standaard, aangevuld met schriftelijke toelichting en consultancy: omschrijving persoonlijkheid van de kandidaat alsmede aangeven van de loopbaanmogelijkheden die de kandidaat heeft binnen uw organisatie, ca. 1A4
€ 450,-
Compleet
Als het rapport PPA Expert Standaard, aangevuld met mondeling evaluatiegesprek van 60 minuten: het profiel wordt besproken en tevens wordt aangegeven welke loopbaanmogelijkheden de kandidaat in kwestie binnen de organisatie heeft. De kandidaat zal altijd bij het evaluatiegesprek aanwezig zijn.
€ 300,-
Executive
Combinatie van het rapport PPA Expert Standaard, een geschreven toelichting en advisering (Internationaal) en het evaluatiegesprek van 60 minuten (Compleet).
€ 550,-
PPA Business Module
 1. 12/7 Module: 12 rapporten PPA Expert standaard voor het tarief van 7
 2. PPA consultancy training van één dagdeel op locatie van deelnemend bedrijf. Tijdens deze training worden de HR officers van het deelnemende bedrijf opgeleid om de rapporten zelfstandig te kunnen interpreteren.
 3. 2 profielinterpretaties (upgrade van standaard naar internationaal) als inspiratiebron en helder voorbeeld voor deelnemend bedrijf.
Inbegrepen in deze module is het officiële distributeurschap voor de PPA en het rapport PPA Expert. Het rapport wordt aangepast aan de huisstijl van het deelnemende bedrijf (logo & vermelding officiëel distributeurschap).
€ 2400,-

NB: bovenstaande tarieven zijn excl. 19% BTW

Welk rapport PPA Expert/business module wilt u ontvangen? 
 
 
Hoe wilt u het rapport PPA Expert ontvangen?

Per E-mail als een Word2002 Document, grootte bestand ca. 630 kb
Per E-mail in .pfd formaat (acrobat reader, ca. 515 kb) 

  Wilt u het rapport ontvangen beveiligd met een password?
  Ja, het password laat ik weten per separate email bij vermelding van de bedrijfsnaam en contactpersoon
  Nee, niet nodig
Per post opgestuurd als rapport voorzien van representatieve presentatiemap (zie afbeelding), Toeslag € 34,-.

Hoe wilt u betalen?

Per bank, rekeningnummer: 49.32.28.330 ABN AMRO, t.n.v. Personal Potential te Enschede, NL.
  Bij telefonische overboeking ontvangt Personal Potential uw betaling binnen een uur. Per omgaande wordt dan uw rapport PPA Expert opgestuurd. Raadpleeg over deze mogelijkheid uw bank (de extra kosten zijn voor rekening van de aanvrager!).

Zodra wij (bewijs van- of uw toezegging tot) betaling hebben ontvangen, zullen wij u het rapport van de kandidaat - zoals u heeft aangegeven op dit formulier - en de bijbehorende factuur per omgaande toezenden.

Levertijden: 
Post: binnen 2 werkdagen nadat het betalingsbewijs ontvangen is.   
E-mail: binnen 24 uur na ontvangst van het betalingsbewijs.   

In deze tekstbalk kunt u specifieke vragen met betrekking tot het potentieel van de kandidaat en zijn/haar toekomstige werkveld intypen:
(alleen zinvol te vermelden bij aanvraag van de PPA Business module, het rapport PPA Expert Internationaal, Compleet of Executive)


Bedrijfsgegevens:
Bedrijfsnaam *
Homepage  http://
Naam aanvrager *
Afdeling *
Functie
Adres of Postbus #
Postcode  #
Plaats  #
Land #
Telefoon *
Fax #
E-mail *


Gegevens van de kandidaat:
{niet invullen bij aanvraag van de PPA Business module}
Naam kandidaat
Status
Opteert voor de functie:
Geboortedatum (leeftijd)
Geslacht Man  Vrouw
Hoogst genoten opleiding 
Specialisatie
Nationaliteit
  Velden voorzien van een * zijn verplicht om in te vullen. Velden voorzien van een # zijn alleen verplicht om in te vullen indien u uw reactie via fax, email of post wil ontvangen. Velden zonder markering zijn facultatief.