Empathie.nl

Wat is empathie en hoe gebruiken wij deze eigenschap in werksituaties?

Een goed wederzijds begrip is essentieel voor een goede verstandhouding tussen collega's onderling en leidinggevenden. Sommige mensen voelen uit de woorden van hun klanten, patiënten of leidinggevenden meteen aan wat belangrijk is voor de spreker en zullen in een verder gesprek hierop inspelen. Mensen die anderen gauw goed aanvoelen noemen wij empathisch of inlevend.

Empathie is een synoniem voor inlevingsvermogen en betekent het gauw goed aanvoelen van mensen door het opmerken van non-verbale signalen, lichaamstaal en het gevoel dat de spreker in zijn/haar woorden legt. Empathie is vooral belangrijk als er een verstandhouding van (wederzijdse) afhankelijkheid bestaat.

Bij representatieve functies in de verkoop speelt empathie een belangrijke rol in het detecteren van de latente behoeften van de klant. Empathische verkopers voelen sneller aan waar de werkelijke behoeften van de klanten liggen en zullen in een verkoopgesprek aandacht besteden aan zaken die voor de klant belangrijk zijn.

Ook voor leidinggevenden en managers is empathie een belangrijke eigenschap om hun communicatie af te stemmen op wat werkelijk speelt op de werkvloer.

In de Zorg is empathie belangrijk om het genezingsproces van de patiënt stap voor stap te kunnen begeleiden. Soms is acceptatie van de situatie voldoende om naar de patiënt gemoedsrust uit te stralen. In de zorg wordt ook aandacht besteed aan het innerlijke kind van volwassenen, aangezien volwassenen de situatie vaak verstandelijk begrijpen en accepteren maar er toch iets knaagt. Vaak is dit het innerlijke kind dat gerust gesteld wil worden met bemoedigende woorden van troost en zorgzaamheid.

Vertrouwen is het sleutelwoord voor empathische mensen, zij zullen dan in de eerste instantie aandacht besteden aan het ontwikkelen van een vertrouwensband bij het opbouwen van een zakenrelatie.

Wilt u weten in hoeverre u beschikt over deze wonderlijke eigenschap die empathie heet? U kunt bij Personal Potential uw score voor de eigenschap empathie laten meten. Bij een lage score voor empathie wordt de eigenschap aangemerkt als verbeterpunt en bij een hoge score als een succesfactor.

Voor een snelle analyse adviseren wij u de vragenlijst van de Banenkiezer in te vullen (ca. 25 minuten) en vervolgens uw volledige profielrapport aan te vragen.

Voor een uitvoerige en diepergaande analyse, waarbij de eigenschap empathie in een groter perspectief als onderdeel van de Maatschappelijke Oriëntatie "Sociaal" en de competenties "Leiderschap", "Overtuigingskracht" en "Emotionele Intelligentie, EQ" wordt geplaatst, kunnen wij u de PPA en het rapport PPA Personal van harte aanbevelen.

Ons aanbod om uw inlevingsvermogen in de online schijnwerpers te zetten:

De domeinnaam empathie.nl is te huur voor de volgende periodes.

1 maand € 95
3 maanden € 250
6 maanden € 450
12 maanden € 675

Gratis demo van twee weken:

Tijdens deze proefperiode belanden alle webbezoekers die empathie.nl intypen automatisch op de gewenste pagina binnen uw website!

Neem contact op voor een gratis proefperiode van twee weken door op de envelop te klikken.

Hopende u een verstandig aanbod te hebben gedaan, zie ik uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vertrouwen en wederzijds begrip,

ir. Maarten van Mook
Human Potential Consultant
Executive Developer
Personal Potential

Terug naar de introductie  pagina

Terug naar de intoductie pagina