Meer informatie over het rapport PPA Personal

Klik op de afbeelding om uw rapport PPA Personal Premium te bestellen in onze webwinkel

 1. Wat zijn de voordelen van het rapport PPA Personal voor mij?
 2. Hoe ontvang ik mijn rapport PPA Personal: instructies
 3. Rapport PPA Personal Premium
 4. Betaalwijze

Het aanvraagformulier invullen

 • U kunt verschillende rapporten (de eerste vier zijn deelrapporten, het Premium rapport is het meest uitgebreide standaard rapport) aanvragen, geeft u a.u.b. aan welk type rapport u wenst.
 • Nadat u uw rapport heeft aangevraagd en uw betaling heeft voldaan, ontvangt u automatisch een email bericht waarin uw aanvraag wordt bevestigd en u de link naar de downloadpagina van de PPA vragenlijst aantreft. U kunt ook de instructies voor ontvangst van uw rapport raadplegen voor meer achtergrond informatie over de PPA en de procedure waarmee u uw rapport ontvangt.

Rapport PPA Personal
Omschrijving dienstverlening
Tarief
E.Q.
Dit rapport telt 6 pagina's en toont de scores voor de belangrijkste eigenschappen die een onderdeel vormen van Emotionele Intelligentie. Het gaat hierbij om de volgende 13 eigenschappen: empathie, openheid, tolerantie, relativeringsvermogen, tevredenheid, optimisme, zelfvertrouwen, inschikkelijkheid, sympathie, amicaliteit, emotionele stabiliteit, gevoel voor humor en externe structuur.
Dit rapport kan worden aangevuld ("geupgraded") tot het rapport PPA Personal Premium door bijbetaling van het verschilbedrag.
€ 34,-
Entrepreneur
Dit rapport telt 6 pagina's en toont de scores voor de belangrijkste eigenschappen die een onderdeel vormen van Ondernemerschap. Het gaat hierbij om de volgende 10 eigenschappen: ego-drive, risicobereidheid, mentale gedrevenheid, initiatief, positieve instelling, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, energie, creativiteit en enthousiasme.
Dit rapport kan worden aangevuld ("geupgraded") tot het rapport PPA Personal Premium door bijbetaling van het verschilbedrag.
€ 34,-
Visionair
Dit rapport telt 6 pagina's en toont de scores voor de belangrijkste eigenschappen die kenmerkend zijn voor Visionairs. Het gaat hierbij om de volgende 9 eigenschappen: ego-drive, creativiteit, diepzinnigheid, weetgierigheid, initiatief, mentale gedrevenheid, risicobereidheid, zelfontwikkeling en oprechtheid.
Dit rapport kan worden aangevuld ("geupgraded") tot het rapport PPA Personal Premium door bijbetaling van het verschilbedrag.
€ 34,-
Macro
Dit rapport telt 17 pagina's en bevat het twee dimensionale persoonlijkheidsprofiel (Macro en Micro niveau). Dit tweedimensionale persoonlijkheidsprofiel staat bekend als Persoonlijke Typering.
Dit rapport is als het Rapport PPA Personal Premium, echter zonder de volgende rubrieken:
 • Profielschets (Meso niveau)
 • Emotionele Intelligentie (toegift in Premium rapport)
 • Afwijking zelfbeeld
 • Koppeling met de belangrijkste sectoren in de arbeidsmarkt
 • Persoonlijkheidsdiagrammen (toegift in Premium rapport)
Dit rapport kan worden aangevuld ("geupgraded") tot het rapport PPA Personal Premium door bijbetaling van het verschilbedrag.

€ 89,-

Meso
 
Dit rapport telt 17 pagina's en bevat het twee dimensionale persoonlijkheidsprofiel (Meso en Micro niveau). Dit tweedimensionale persoonlijkheidsprofiel staat bekend als Profielschets, in het Engels als "Professional Profile".
Dit rapport is als het Rapport PPA Personal Premium, echter zonder de volgende rubrieken:
 • Persoonlijke Typering (Macro niveau)
 • Emotionele Intelligentie (toegift in Premium rapport)
 • Afwijking zelfbeeld
 • Koppeling met de belangrijkste sectoren in de arbeidsmarkt
 • Persoonlijkheidsdiagrammen (toegift in Premium rapport)
Dit rapport kan worden aangevuld ("geupgraded") tot het rapport PPA Personal Premium door bijbetaling van het verschilbedrag.

€ 89,-


Premium

 

 
Beschrijving van het profiel op 3 niveaus:

  

 
 II
Illustratie van het drie dimensionale persoonlijkheidsprofiel

 

 

III
De koppeling met arbeidsmarkt en werkomgeving:

Elk onderdeel van het gehele breedte en diepte profiel wordt weergegeven aan de hand van gemakkelijk leesbare grafieken met de omschrijving en definities van alle psychologische termen. Rapport (39 pagina’s). 
  Macro : persoonlijke typering: verwijst naar de branche 

  Meso : profielschets: verwijst naar organisatie en functie

  Micro : het potentieel (succesfactoren en verbeterpunten)

   

 • De Persoonlijke Typering wordt gekoppeld aan actuele branches in de arbeidsmarkt. Vermelding van afwijking zelfbeeld aan de hand van de Maatschappelijke Oriëntaties.
 • De Persoonlijke Typering wordt gekoppeld aan de verschillende divisies bij middelgrote bedrijven en multinationals. Vermelding van afwijking zelfbeeld aan de hand van de taakgerichte eigenschappen.
 • De Profielschets wordt gekoppeld aan de verschillende divisies bij middelgrote bedrijven en multinationals.
 • Lees een testimonial van een loopbaanplanner die zich in een vergelijkbare situatie bevond als u nu om een indruk te krijgen van het rapport PPA Personal Premium. Tip: ga na in hoeverre uw Myers Briggs Typering u hierbij een handje kan helpen.

€ 144,-

(€ 110,- na bezoek Schatkamer)

Compleet
Rapport PPA Personal Premium, aangevuld met een evaluatiegesprek (ca. 1,5 uur): uitleg van het profiel en loopbaanadvisering via messenger (e-coaching) of op een inspirerende locatie naar keuze. Het evalutiegesprek kunt u ook aanvragen enkele weken na ontvangst van het Premium rapport onder bijbetaling van € 89,-. Lees testimonials #9, #11, #13, #14 en #16 om een indruk te krijgen van het rapport PPA Personal Compleet.

€ 233,-

Internationaal

Rapport PPA Personal Premium, aangevuld met schriftelijke toelichting en loopbaanadvisering: omschrijving persoonlijkheid van de kandidaat alsmede het geven van een loopbaanadvies inzake arbeidsmarktbenadering in beschrijvende vorm, ca. 1A4. Lees testimonials #1 en #3 om een indruk te krijgen van het rapport PPA Personal Internationaal.

€ 377,-

NB.: voor bedrijfsmatig aangevraagde rapporten zijn bovengenoemde tarieven EXCL. BTW!

Voor welk nobel doel wilt u het rapport PPA Personal inzetten?

Welk rapport PPA Personal wenst u te ontvangen?
{De betaling voor het rapport PPA Personal Premium kunt u verrichten direct na verzenden van uw aanvraag, na de betaling kunt u de vragenlijst downloaden}
 
Hoe wilt u uw rapport PPA Personal ontvangen?

Per E-mail als een Word2002 Document (ca. 650kb)
Per E-mail als een gecomprimeerd Word2002 Document in een Winzip file (ca. 300 kb)
Per E-mail in .pdf formaat (acrobat reader 7.0, ca. 450 kb)

  Wilt u het rapport als Word2002 document ontvangen beveiligd met een password?
  Ja, het password wordt mij separaat toegemaild
  Nee, niet nodig
Toegezonden op uw traditionele postadres voorzien van een A4 envelop en vier postzegels van € 0,44 of vergelijkbare combinaties. Het rapport wordt afgedrukt in kleur en is voorzien van een representatieve presentatiemap.
Toeslag € 34,- .

Hoe wilt u betalen? 

betalen met IDEAL Via Ideal, Paypal of Credit Card in onze webwinkel. Optie alleen geldig als u het rapport PPA Personal Premium wilt ontvangen. U hoeft dit formulier niet in te vullen. Ga nu naar de webwinkel om uw rapport Personal Premium te bestellen.

Per Bank, rekeningnummer: 49.32.28.330 ABN AMRO, BIC/SWIFT: ABNANL2A, IBAN: NL95ABNA0493228330.

Alle betalingen zijn ten gunste van Personal Potential, te Enschede, NL. Op weekdagen wordt het rapport u binnen 24 uur toegestuurd, in het weekend binnen 60 uur.

Als betalingsbewijs ontvang ik:
Een factuur (declaratie via de zaak). De in de tabel vermelde tarieven zijn exclusief BTW.   
Betalingsbewijs (geen BTW aftrek mogelijk). De in de tabel vermelde tarieven zijn inclusief BTW.

Zodra wij (bewijs of bevestiging van) uw betaling hebben ontvangen, zullen wij u uw rapport - zoals u heeft aangegeven op dit formulier - per omgaande toezenden.

Levertijden:   
Post: binnen 3 werkdagen nadat het betalingsbewijs ontvangen is.   
E-mail: binnen 24 uur na ontvangst van het betalingsbewijs (in het weekend binnen 60 uur)  

Hieronder kunt u specifieke vragen met betrekking tot uw loopbaan stellen of opmerkingen van praktische aard plaatsen

Uw persoonsgegevens: 
Bedrijfsnaam en website (URL) http://
Afdeling
Functie
Aanhef *
Voor -en achternaam *
Geboortedatum *
Hoogst genoten opleiding  *
Specialisatie *
Nationaliteit *
Adres *
Postcode  *
Woonplaats *
Land *
Telefoon  *
E-mail *
  Velden voorzien van een * zijn verplicht om in te vullen. Velden zonder markering zijn facultatief© Personal Potential 1998-2017